09 d’octubre 2013

Anell amb perla cultivada i pissarra - Anillo con perla cultivada ypizarra

Anell petit amb perla cultivada i pissarra: 24€
Anillo pequeño con perla cultivada y pizarra: 24€


Artesania de Pisarra
Artesanía de Pizarra