11 d’octubre 2013

Penjoll de ganxet metal·lic amb perla i pissarra - Colgante deganchillo metálico con perla y pizarra

Penjoll de ganxet metal·lic amb perla, muntat sobre pissarra. Malla amb tanca de plata: 45€
Colgante de ganchillo metálico con perla, montado sobre pizarra. Malla con cierre de plata: 45€


Artesania de Pisarra
Artesanía de Pizarra