19 d’octubre 2013

Penjoll de pissarra, ganxet i ametista - Colgante de pizarra, ganchilloy amatista

Penjoll de pissarra, ganxet i ametista: 32€
Colgante de pizarra, ganchillo y amatista: 32€


Artesania de Pisarra
Artesanía de Pizarra