21 de novembre 2013

Clauer Catalunya

Clauer Catalunya. Tres capes:
Plata, pissarra i plata: 55€

Artesania de Pissarra