20 de novembre 2013

Penjoll de pissarra i perla cultivada - Colgante de pizarra y perlacultivada

Penjoll de pissarra i perla cultivada amb cordons de pell i tanca d'acer inoxidable: 45€
Colgante de pizarra y perla cultivada con cordones de piel y cierre de acero inoxidable: 45€


Artesania de Pissarra
Artesanía de pizarra