20 de desembre 2013

Conjunt pissarra i plata - Conjunto pizarra y plata

Penjoll pissarra i plata: 25€
Anell pissarra i plata: 25€
Arracades pissarra i plata: 25€

Colgante pizarra y plata: 25€
Anillo pizarra y plata: 25€
Pendientes pizarra y plata: 25€


Artesania de pissarra
Artesanía de pizarra