08 de gener 2014

Arracades penjades plata i coure - Pendientes colgados plata y cobre


Arracades penjades plata i pissarra: 30€
Pendientes colgados plata y pizarra: 30€


Arracades penjades plata i pissarra: 32€
Pendientes colgados plata y pizarra: 32€


Arracades penjades plata, coure i pissarra: 32€
Pendientes colgados plata, cobre y pizarra: 32€

Arracades penjades plata, coure i pissarra: 34€
Pendientes colgados plata, cobre y pizarra: 34€


Arracades penjades plata, coure i pissarra: 36€
Pendientes colgados plata, cobre y pizarra: 36€

Artesania de pissarra
Artesanía de pizarra