14 de gener 2014

Penjoll pissarra i plata - Colgante de pizarra y plata

Penjoll pissarra i plata amb malla: 50€
Colgante de pizarra y plata con malla: 50€


Artesania de pissarra. 
Artesanía de pizarra.