10 d’abril 2014

Arracades de pissarra, fil de plata i perla cultivada -Pendientes de pizarra, hilo de plata y perla cultivada

Arracades penjades de pissarra, fil de plata i perla cultivada amb cordó de pell: 40€
Pendientes colgados de pizarra, hilo de plata y perla cultivada con cordón de piel: 40€
Artesania de pissarra
Artesanía de pizarra