10 d’abril 2014

Penjoll de pissarra, fil de plata i perla cultivada - Colgante de pizarra, hilo de plata y perla cultivada

Penjoll de pissarra, fil de plata i perla cultivada amb cordó de pell: 45€
Colgante de pizarra, hilo de plata y perla cultivada con cordón de piel: 45€
Artesania de pissarra
Artesanía de pizarra