19 de maig 2014

Arracades perla, plata i pissarra - Pendientes de perla, plata y pizarra

Arracades perla cultivada, plata i pissarra: 24€
Pendientes de perla cultivada, plata y pizarra: 24€

Artesania de pissarra
Artesanía de pizarra