23 de maig 2014

Penjoll dues pissarres- Colgante con dos pizarras

-Penjoll dues pissarres i corall bambú o perla cultivada. Amb cordó de seda i acabaments de plata: 38€
-Colgante con dos pizarras y coral bambú o perla cultivada. Con cordón de seda y terminaciones de plata: 38€

Artesania de pissarra
Artesanía de pizarra