12 de juny 2014

Anell de plata i pedra - Anillo de plata y piedra

- N'hi ha alguns que heretaran corones amb pedretes. Els meus fills (si mai en tinc) heretaran un altre tipus de pedres.
Anell ajustable de plata i pedra.
- Algunos heredaran coronas con piedrecitas. Mis hijos (si alguna vez tengo) heredaran otro tipo de piedras.
Anillo ajustable de plata y piedra.


Artesania en plata i pedra
Artesanía en plata y piedra