05 de juny 2014

Braçalets clau de sol i papallona - Pulseras clave de sol y mariposa

Braçalets clau de sol i papallona de plata sobre pissarra. 25 / 27€
Pulseras clave de sol y mariposa de plata, sobre pizarra: 25 / 27€

Artesania de pissarra
Artesanía de pizarra