15 de novembre 2014

Penjoll de pissarra i esmalt -Colgante de pizarra y esmalte

Penjoll de pissarra i esmalt amb cordó de seda: 42€

Colgante de pizarra y esmalte con cordón de seda: 42€#Artesania de pedra de pissarra
#Artesanía de piedra de pizarra