17 de novembre 2014

Penjoll de pissarra i pàtina - Colgante de pizarra y pátina

Penjoll de pissarra i pàtina amb cordó de seda: 42€

Colgante de pizarra y pátina con cordón de seda: 42€


#Artesania de pedra de pissarra
#Artesanía de piedra de pizarra