06 de juliol 2015

Penjoll de pàtina i pissarra -Colgante de Pátina y pizarra

Penjoll de pàtina i pissarra amb cordó de seda i plata: 45€

Colgante de Pátina y pizarra con cordón de seda y plata: 45€

#Artesania de pedra de pissarra
#Artesanía de piedra de pizarra