20 de juliol 2015

- Arracades pàtina- Pendientes pátina

- Arracades pàtina i pissarra. Diferents tamanys: de 24 a 32€
- Pendientes pátina y pizarra. Diferentes tamaños: de 24 a 32€
 #Artesania de pedra de pissarra
#Artesanía de piedra de pizarra