20 de juliol 2015

- Penjolls pàtina i pissarra - Colgantes pátina

- Penjolls pàtina i pissarra: 30 i 32€

- Colgantes pátina y pizarra: 30 y 32€


#Artesania de pedra de pissarra
#Artesanía de piedra de pizarra