18 de novembre 2016

Braçalet amb arbre de la vida- Pulsera con árbol de la vida

- Braçalet pissarra i arbre de la vida de plata: 27€

- Pulsera de pizarra con árbol de la vida de plata: 27€
#Artesania de pedra de pissarra
#Artesanía de piedra de pizarra