20 de novembre 2016

Penjoll arbre de la vida de plata i pissarra- Colgante árbol de la vida de plata y pizarra

- Penjoll arbre de la vida de plata i pissarra:
Petit: 25€ (26mm)
Gran: 29€ (36mm)

- Colgante árbol de la vida de plata y pizarra:
Pequeño: 25€ (26mm)
Grande: 29€ (36mm)#Artesania de pedra de pissarra
#Artesanía de piedra de pizarra