20 de març 2017

Arracades plata i pissarra- Pendientes plata y pizarra


- Arracades plata i pissarra: 32€
- Pendientes plata y pizarra: 32€


#Artesania de pedra de pissarra
#Artesanía de piedra de pizarra