14 de març 2017

Penjoll de plata, pissarra i perla - Colgante de plata, pizarra y perla


- Penjoll de plata, pissarra i perla cultivada: 36€

- Colgante de plata, pizarra y perla cultivada: 36€


#Artesania de pedra de pissarra
#Artesanía de piedra de pizarra