28 de juny 2017

Arracades amb gat de plata i pissarra - Pendientes con gato de plata y pizarra

- Arracades amb gat de plata i pissarra: 22€
     
- Pendientes con gato de plata y pizarra: 22€

#Artesania de pedra de pissarra
#Artesanía de piedra de pizarra