04 de juliol 2017

Anells arbre de la vida- Anillos árbol de la vida

- Anells arbre de la vida. Plata i pissarra: 25€

- Anillos árbol de la vida. Plata y pizarra: 25€

#Artesania de pedra de pissarra
#Artesanía de piedra de pizarra