15 de juliol 2017

Arracades gat de plata sobre pissarra - Pendientes gato de plata sobre pizarra


- Arracades gat de plata sobre pissarra. Penjades: 30€. Botó: 24€

- Pendientes gato de plata sobre pizarra. Colgadas: 30€. Botón: 24€#Artesania de pedra de pissarra
#Artesanía de piedra de pizarra